Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Przyłęku Dużym reprezentowana  przez Dyrektora Panią Grażynę Ziółkowską zwaną dalej Administratorem.
 2. Został powołany inspektor ochrony danych Pan Paweł Wawrzyniak z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pawel.wawrzyniak@interia.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)    wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)     prawo do przenoszenia danych;

f)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; zapisów dokonanych w umowie; wyrażonej zgody.

 

Nawigacja

Wtorek 22.01.2019

odwiedziny

liczba odwiedzin: 132054

Wiarygodna Szkoła

Aktualności

Wiadomości

 • Ogłoszenie
  20.12.2018

  Dnia 31 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 odbędzie się zebranie rodziców.

  ZAPRASZAMY!

 • Obchody Dnia Wolontariusza
  12.12.2018

  Delegacja naszych uczniów brała udział w Obchodach Dnia Wolontariusza, które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.
  Uczniowie otrzymali dyplomy oraz statuetki za działalność na rzecz wolontariatu.

 • Mikołajki
  12.12.2018

  Mikołajki klasowe to fajna zabawa, prezenty i poczęstunek. Dziękujemy rodzicom uczniów klas IV-VIII za przygotowanie pysznych potraw!

 • Wycieczka na Powązki w rocznicę śmierci Patrona szkoły Wł. St. Reymonta
  05.12.2018

  Nasi uczniowie z klas IV-VIII uczcili na warszawskich Powązkach rocznicę śmierci Patrona szkoły. Zwiedzili również Muzeum Niepodległości znajdujące się w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej oraz Stadion PGE Narodowy. 

 • Ślubowanie uczniów pierwszej klasy
  03.12.2018

  Dziś pierwszaki miały swoje święto!! Zapraszamy do galerii zdjęć.

 • Zabawa andrzejkowa

  30 listopada 2018 r. odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa. Były konkursy i wróżby przygotowane przez Samorząd Uczniowski oraz ciasteczka z wróżbą i słodki poczęstunek od Rady Rodziców. Dziękujemy!

 • Dzień Pluszowego Misia
  23.11.2018

  Dziś w naszej szkole odbył się Dzień Pluszowego Misia. Najmłodsze dzieci przyniosły swoje ulubione maskotki. Odbyły się konkursy i zabawy związane z pluszowymi ulubieńcami. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 • Organizacja roku szkolnego 2018/2019

  w Szkole Podstawowej w Przyłęku Dużym:

   

  1. 03 września 2018 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
  2. 18  grudnia 2018 r.-Wigilia szkolna
  3. 24 grudnia 2018 r.– 1 stycznia  2019 r. – przerwa świąteczna
  4. 11-24 lutego 2019  r. – ferie zimowe
  5. 18 kwietnia -23 kwietnia  2019 r.– wiosenna przerwa świąteczna
  6. 21 czerwca 2019 r. – zakończenie roku szkolnego

   

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2 listopada 2018 r.
  • 21 grudnia 2018 r.
  • 08

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta
  Przyłęk Duży 49
  95-063 Rogów
 • 46 874-80-32

Galeria zdjęć