Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Przyłęku Dużym reprezentowana  przez Dyrektora Panią Grażynę Ziółkowską zwaną dalej Administratorem.
 2. Został powołany inspektor ochrony danych Pan Paweł Wawrzyniak z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pawel.wawrzyniak@interia.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)    wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)     prawo do przenoszenia danych;

f)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; zapisów dokonanych w umowie; wyrażonej zgody.

 

Nawigacja

Środa 19.09.2018

odwiedziny

liczba odwiedzin: 116016

Wiarygodna Szkoła

Aktualności

Wiadomości

 • ZEBRANIE RODZICÓW

  13 WRZEŚNIA 2018 R. (CZWARTEK)
  GODZ. 16:30

  ORAZ PRELEKCJA NA TEMAT

  „JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO
  DO NAUKI?”

   

  OD GODZINY 15:30 MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
  Z PSYCHOLOGIEM

  Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W BRZEZINACH.

   

  ZAPRASZAMY!

 • 28.11.2017

  28 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty proflaktyczne dla uczniów. Zostały one sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogowie. Warsztaty dotyczyły problemu "Agresja i przemoc".Prowadzone były przez trenera Firmy Szkoleniowo-Doradczej DSMaster. Dzieci z klas I-III poznając historię Bucbęca opracowały definicję przemocy i agresji oraz uczyły się jak rozwiązywać konflikty i bronić się przed agresorem.Warsztat kładł duży nacisk na wydobycie u dzieci empatii, tak, by w przyszłości sięgały po swoje cele bez krzywdzenia i ranienia innych.Zabawy psychoedukacyjne dały dzieciom nie tylko wiedzę, ale wyposażyły je w umiejętności mające zabezpieczać przed agresją w szkole i poza nią.

 • 31 pażdziernika 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie odbył się V Konkurs Recytatorski "Wiersze na wesoło" organizowany przez Gminne Przedszkole w Rogowie. W tym roku na scenie wystąpiło 24 dzieci z 8 placówek oświatowych tj.: Szkoły Podstawowej w Rogowie, Szkoły Podstawowej w Wagrach, Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym, Przedszkola Nr 2 w Koluszkach, Przedszkola Miejskiego Nr 233 w Łodzi, Przedszkola Gminnego w Jeżowie, Niepublicznego Przedszkola w Olszy oraz Gminnego Przedszkola w Rogowie. Naszą szkołę reprezentowały: Maja Klepczyńska i Wiktoria Chybner z oddziału przedszkolnego i Izabela Gendek z klasy I.Dziewczynki zaprezentowały wiersze: „Pompa”, "O sroce złodziejce"i  „Przygoda z komputerem”. Jury podczas obrad jednogłośnie zadecydowało o przyznaniu pierwszego miejsca wszystkim uczestnikom. Każdy dostał pamiątkowy dyplom, książeczkę kolorowankę z bajkami i skarbonkę - prosiaczka. Na zakończenie spotkania mali aktorzy i widzowie zostali zaproszeni do wspólnych zabaw integracyjnych przy muzyce oraz na słodki poczęstunek. 

 • Miło nam poinformować, że najkorzystniejszą ofertę na dostawę  i montaż pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, mebli i wyposażenia pracowni do Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyłęku Dużym w ramach projektu: Utworzenie ekopracowni "Śladami Przyrody" w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyłęku Dużym” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi złożyła firma EDUKO. Gratulujemy!

 • ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PLANEM LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 (w zakładce po prawej stronie)
   

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta
  Przyłęk Duży 49
  95-063 Rogów
 • 46 874-80-32

Galeria zdjęć